ROMA. 23.9.2019. Septembers veiviserturer er nå slutt for iår. Det har vært en fantastisk måned med fantastiske deltagere. Først et par i 3 dager. Så tre par, ukjente for hverandre i 2 og 3 dager. Så tre litt mer uformelle dager med et par.

Så godt det lar seg gjøre så samler jeg påmeldte til felles turer. Det kan vær et sjansespill, men denne gang var det tre par som møttes for første gang. Det var svært vellykket, tonen satt med en gang, og Romas gater runget av latter og smil i den ellers så lydhøre gjengen.

LYRIKA Reisebeskrivelser, Reiseleder i Roma, musikk og lyrikk

Velkommen til Lyrika- Romaveiviser 

Lyrika er et lite forlag som eies av Finn H. Kikut, etablert i 2008. Forlaget gir ut musikk CD`er,  bøker, og omtaler reisebeskrivelser, reisetips, spesielt reiser til Roma og andre destinasjoner i Italia.
Romaveiviser er i Roma i april  og september og tar med grupper som deres guide og historieforteller. 

Finn Kikut, byveiviseren,  skriver også artikler og bøker om Roma. Roma artikler i Telemarksavisa.
6 artikler i 2016 og 6 artikler vinteren 2017, 6 artikler i 2018. Alle 18 artiklene er tilgjengelige. Ny bok i slutten av året, " Det Hemmelige Roma" 

Ta kontakt dersom du er interessert i å være med på rusleturer blant romerske antikke, severdigheter. Påmelding og detaljer på fanen ROMA BY VEIVSER

 

Med vennlig hilsen

Finn Kikut