Døren fra Senatet i Forum Romanum som nå står i kirken San Giovani in Laterano. Romas Hovedkirke.