18. jun, 2017

Jødeopprøret

Slaget i Jerusalem

En stattholder ved navn Quirinius, begynner å skattlegge jødene ekstra. Jødene gjør opprør og romerne sender soldater mot Jerusalem. Etterhvert ble 30 000 soldater sendt. Det starta med et nederlag 12. Legion ble knust i Hellas. Keiser i Roma er Nero. General er Vespasian blir overlatt ansvaret. Nero vil at Vespasian skal ta kommandoen i Judea. Han delegerer til sin sønn Titus Flavius som ble kastet ut av Neros hoff ettersom han sovnet da Nero leste dikt. Titus drar mot Judea men jødenes leder i Jerusalem, Hanan, maner til kamp. I Gallilea 12 mil nord for Jerusalem har Josefus kommandoen over en jødisk styrke. Året er 66.

Vepasian drar fra nord mens Titus drar fra Egypt. ¼ av den romerske hær var på vei mot Gallilea. De tok landsbyer, kvinner og menn, ti tusentalls, etterhvert som de rykket fram. Drept e!!er solgt som slaver.

Angrepet på Jotha Patha.

Angrep i tre uker. Alle angrep ble slått tilbake. Vespasian måtte prøve noe annet. Han laget skilpadden, en skjjoldborg og begynte å hogge løs på muren der katapultsteiner hadde svekket muren. De kom seg igjennom, skkjoldene ga dem ly for steiner som ble kastet ned fra muren. Om natten snek de seg inn og drepte vakten og åpnet porten for soldatene.

De fleste ble drept, men Josefus og 10 menn gjemte seg i en brønn. De ble funnet men istedenfor å overgi seg og komme opp av brønnen, så skulle de ta livet av hverandre. Hver 3. Tok livet av sin sidemann. Til slutt var bare Josefus og hans nærmeste venn Jacob igjen. Jacob nektet og Josefus sa at det var Guds vilje at han overlevde.

I fangenskap prediket Josefus at Vespasian skulle bli keiser. Han hadde også under beleiringen forutsatt at beleiringen ville vare i nøyaktig 47 dager. Det viste seg helt rett. På den 47. dagen brøt Titus gjennom muren.

Så gikk det 2 år og by etter by ble tatt. Romerne var på vei mot Jerusalem. Hanan ville forhandle med romerne,men en annen klanleder, Johannes ben Levi ville beseire romerne.

Hanan blir dreptav opprørslederne og i Roma bryter det ut borgerkrig og Nero blir styrtet.

3 romere sloss deretter om keisermakta. 4 keisers året. Vespasian blir i Judea, men blir bedt om å vende hjem til Rom for å bli keiser. Josefus spådom slo til også der.

April år 70

Romerne går mot Jerusalem. Titus tar med Josefus som er i hans fangenskap som forhandler. Josefus blir imidlertid stemplet som forræder og Jødene nekter å gi seg over. Jerusalem var omgitt av forsvarsmurer. Første og andre mur ble inntatt og flrsert, men tredje og siste var umulig, selv for romerske soldater. Titus måtte komme opp med noe. Han fikk hogget alle trær i området og bygget beleiringsplattformer, 23 meter høye tårn. Men jødene gravde en tunell ut under muren og satte fyr på plattformen undenifra. Genialt trekk, men dette skulle allkevel bli deres skjebne. Det var nettopp denne tunellen som romerne brukte til å ta seg gjennom muren. Da var det gjort.Jødene kjempet, men måtte gi tapt. Titus ga ordre om å spare templet der de siste jødiske soldater hadde forskanset seg. Alikevel går de romerske soldatene amok og setter templet i brann. Titus var maktesløs og kunne intet gjøre, Templet blir p!yndret, og Titus blir hyllet. Flere hundre tusen jøder blir drept eller solgt som slaver. Templet ble aldri bygget opp igjen og Johannes ben Levi ble livstidsfengslet. Skattene fra templet finansierte det største symbolet på romernes makt, nemlig Colosseum.

Vespasian hadde da blitt keiser i Roma og Josefus skrev bok om jødeopprøret. Titus ettefulgte sin far og  videreførte byggingen av Colosseum, men det er en annen historie.