Fra første konsert foredrag på Kafe K

Gei Strømstad, bass - Thor Bjørn Omnes, gitar - Gunnar Malmgren, Trommer (skjult) Finn Kikut - keyboard

Konsert med musikk komponert over diktsamlingen "Porsgrunnsmaal" av Hans Reynolds. Dktene er fra ca. 1920 tallet og omtaler lokalkultur i Porsgrunn, folk, steder og ikke minst seilskuter i brytningstida mellom seil og damp.

Gunnar Malmgren Trommer
Geir Strømstad Bass
Thor Bjørn Omnes Gitar og vokal
Finn Kikut Keyboard og vokal

Alle musikkspor komponert av Finn Kikut, basert på Hans Reynolds
Diksamling fra ca. 1920   "Porsgrunnsmaal"

Foredrag om Hans Reynolds på Sjøfartsmuseet i Porsgrunn

Fra Hans Reynolds foredraget for Sjømannsforeningen i Porsgrunn

Fra konserten med gjest Ivar Brynhildsvold

Ivar Brynhilsdvold steppet inn på avslutningsnummeret, " Vi lauær voss i Lillælv"